Profielschets Lid Raad van Commissarissen van MOO! B.v.

MOO! B.v. heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie natuurlijke personen en worden aangesteld door de Algemene vergadering van MOO! B.v. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.

Wij zijn op zoek naar een derde lid met portfolio kwaliteit.

Een lid van een Raad van Commissarissen (RvC) vervult een cruciale rol binnen de MOOI organisatie door toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De RvC van MOO! B.v. hebben de volgende competenties:

 1. Ervaring in de zorgsector: Een diepgaande kennis van de zorgsector is essentieel, inclusief begrip van relevante wet- en regelgeving, financieringsmodellen en operationele uitdagingen binnen ZBC’s.
 2. Bestuurlijke ervaring: Ervaring in bestuursfuncties binnen de zorgsector of gerelateerde industrieën is van grote waarde, bij voorkeur met een bewezen staat van dienst in corporate governance.
 3. Juridische en compliance expertise: Begrip van juridische kwesties die relevant zijn voor de zorgsector, inclusief compliance met wet- en regelgeving zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 4. Financiële deskundigheid: Een lid heeft financiële expertise, bij voorkeur met ervaring in het beoordelen van financiële rapportages, risicobeheer en investeringsbeslissingen
 5. Ondernemerschap: Een ondernemende instelling en het vermogen om nieuwe kansen te identificeren en te benutten.
 6. Innovatie en technologie: Een goed begrip van opkomende technologieën en innovaties binnen de gezondheidszorg, en het vermogen om de impact ervan op de bedrijfsvoering van MOO! b.v. te evalueren en te sturen.
 7. Onafhankelijkheid en Integriteit: Onbesproken integriteit, onafhankelijk denken en het vermogen om kritisch te evalueren en onafhankelijke beslissingen te nemen in het belang van MOO! B.v. en haar belanghebbenden.
 8. Strategisch Denken: Het vermogen om op strategisch niveau te denken en bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de langetermijnvisie en doelstellingen van MOOI.
 9. Passie voor Kwaliteit en Patiëntenzorg: Een sterke toewijding aan het leveren van hoogwaardige zorg en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, met een focus op veiligheid, innnovatie, effectiviteit en patiëntervaring.

Aandachtsgebieden per lid RvC.

1. Organisatie en Structuur (reeds ingevuld):

  • Begrijpen en optimaliseren van de interne organisatiestructuren van MOO! B.v. een scherp oog voor efficiëntie, procesverbetering en risicobeheersing binnen de organisatie.
  • Kunnen adviseren over governance-kwesties, strategische planning en compliance met wet- en regelgeving binnen de zorg en MKB sector.

2. Ondernemerschap (reeds ingevuld):

   • Dit lid van de RvC brengt een ondernemende geest en zakelijk inzicht naar de raad. Is bedreven in het identificeren van groeimogelijkheden, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en het bevorderen van innovatie binnen de organisatie.
   • De achtergrond kan variëren van het leiden van start-ups tot het beheren van bedrijfstransformaties in gevestigde organisaties. Een bewezen staat van dienst hebben in het identificeren en benutten van kansen in een competitieve markt.
   • Dit lid kan helpen bij het ontwikkelen van langetermijnstrategieën, het verkennen van nieuwe markten en het stimuleren van samenwerkingsverbanden of partnerschappen om de groei van MOO! B.v. te bevorderen.

3. Kwaliteit van Zorg:

  • Dit lid van de RvC heeft diepgaande kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsborging en patiëntenzorg binnen de gezondheidszorg.
  • Heeft bij voorkeur een medische achtergrond
  • Kan adviseren over kwesties zoals het meten en monitoren van klinische uitkomsten, het opstellen van protocollen voor patiëntenzorg en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering binnen de kliniek.

Door deze diverse expertisegebieden te combineren, kan de RvC effectief toezicht houden op de strategische richting en operationele prestaties van MOO! B.v., terwijl het de belangen van alle belanghebbenden beschermt en bevordert.

Deze vacature is geplaatst op:

juni 25, 2024

Lees meer over: