Prothesewissel vergoed door de verzekering?

Als je langer dan 10 jaar geleden een borstvergroting met implantaten hebt gedaan, dan is het verstandig om je borstimplantaten te laten controleren. Hoewel borstprotheses steeds beter worden en daarom ook minder vervangen hoeven te worden, bestaat er een kans dat je de protheses moet wisselen of verwijderen.

In de meeste gevallen wordt een prothesewissel niet vergoed door je zorgverzekeraar. Maar er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de borstoperatie gedeeltelijk vergoed wordt door je zorgverzekeraar.

Vergoeding bij overmatige kapselvorming en kapselcontractie

Als er sprake is van overmatige kapselvorming en kapselcontractie, dan wordt mogelijk een deel van de operatie door je zorgverzekering vergoed. Of je een vergoeding krijgt is afhankelijk van de gradatie waarin kapselvorming is opgetreden. Er wordt vaak gebruik gemaakt van de Baker classificatie om aan te geven in hoeverre er sprake is van kapselcontractie. De Baker classificatie bestaat uit 4 gradaties:

 • Baker 1 – er is geen afwijking. Kapselvorming komt voor bij alle patiënten met een borstvergroting met implantaten.
 • Baker 2 – de borst voelt een beetje hard aan, maar de natuurlijke vorm is behouden
 • Baker 3 – de borst voelt hard aan en vervorming is zichtbaar. Er is nog geen sprake van pijn.
 • Baker 4 – de borst voelt hard aan, vervorming is zichtbaar en de borst is pijnlijk

De basisverzekering vergoedt* alleen de kosten voor het verwijderen van de borstprothesen als daarvoor een medische noodzaak bestaat. Er is sprake van een medische noodzaak bij:

 • Kapselvorming Baker 4
 • Een aantoonbare lekkage (middels echo of mammografie) van de siliconenprothese, of
 • Een aanhoudende of terugkerende infectie als gevolg van de prothesen.

Vanuit de basisverzekering wordt dus niet het vervangen of het plaatsen van nieuwe implantaten vergoed.

Combinatie verzekerde en onverzekerde zorg

Enkel het verwijderen van de borstprothesen, zonder vervanging of opvulling, is meestal niet gewenst. Vrouwen kiezen er vaak voor om de oude prothesen te verwijderen en nieuwe implantaten te laten plaatsen tijdens dezelfde operatie. Een alternatief voor implantaten is een borstvergroting met eigen vet (lipofilling).

De nieuwe implantaten, het plaatsen ervan en/of het opvullen van de borst met eigen vet wordt vrijwel nooit vergoed door de verzekering.

Bij MOOI kliniek bieden wij je de unieke mogelijkheid om je behandeling (deels) voor vergoede zorg in aanmerking te laten komen. In het ziekenhuis kan de plastisch chirurg een machtiging aanvragen bij jouw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de machtiging goed keurt, wordt het verwijderen van de implantaten door de verzekering vergoed. Het plaatsen van nieuwe prothesen of een lipofilling behandeling wordt niet vergoed.

Wat moet je doen?

 • Raadpleeg je zorgpolis.
 • Denk je in aanmerking te komen voor verzekerde zorg? Vraag dan je huisarts voor een verwijzing naar de plastisch chirurg in het ziekenhuis.
 • Verwezen door de huisarts? Neem contact op met het ziekenhuis. De behandeling met een van onze plastisch chirurgen vindt plaats in ziekenhuizen: Zuyderland in Sittard of Heerlen, het MUMC+ in Maastricht, of het VieCuri in Venlo.
 • Geen verwijzing of goedkeuring machtiging? Je komt dan niet in aanmerking voor (deels) vergoede zorg. In dit geval kunnen we de gehele behandeling uitvoeren bij MOOI kliniek. Neem in dit geval contact op met MOOI kliniek.

vergoeding zorgverzekering borstimplantaten

* Raadpleeg je zorgpolis. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet jouw situatie aan bepaalde criteria voldoen. Bovendien kan er sprake zijn van een maximale vergoeding en het betalen van het verplichte eigen risico.