Meestal worden er geen drains geplaatst na een buikwandcorrectie. Een drain zorgt voor de afvoer van het wondvocht. Indien er drains geplaatst worden dan zal dat met u van tevoren worden besproken.