Complicaties en risico’s bij een esthetische ingreep

Iets laten veranderen aan je uiterlijk of lichaam doe je niet zomaar, maar is een weloverwogen besluit. Goed om te weten is dat aan elke chirurgische ingreep risico’s zijn verbonden en er een kans is op complicaties. Dat geldt voor alle operaties en behandelingen. De meeste complicaties zijn niet ernstig en goed te verhelpen. MOOI kliniek informeert je graag goed en volledig over de mogelijke risico’s.

Op voorhand kan geen garantie worden gegeven over het te bereiken resultaat. Ook bij een zorgvuldig uitgevoerde operatie is het mogelijk dat je niet tevreden bent met het resultaat. Het is van belang dit gegeven mee te wegen bij jouw beslissing om de operatie wel of niet te ondergaan.

Overweeg je een borstvergroting met borstprothesen? Lees dan dit artikel dat specifiek over de risico’s van borstimplantaten gaat.

Risico’s en complicaties voor of tijdens de operatie

Plaatselijke of volledige narcose

Een operatie gebeurt vaak onder plaatselijke of onder algehele narcose zodat je niets merkt of voelt van de operatie. Er is bij alle vormen van verdoving een risico op bijwerkingen en complicaties zoals letsel, zenuwbeschadiging, een allergische reactie en in extreem zeldzame gevallen zelfs overlijden.

Schade aan andere delen van je lichaam / of functieverlies

Er is een hele kleine kans dat tijdens de operatie andere delen van jouw lichaam beschadigd worden. Bijvoorbeeld zenuwen, bloedvaten, spieren of longen. De schade kan tijdelijk zijn of voor altijd. Er is een nog kleinere kans dat door de operatie veel wordt beschadigd in het lichaam, vooral als meerdere of uitgebreide ingrepen tegelijk worden gedaan.

Allergische reacties

Heel soms krijgen mensen een allergische reactie bij een behandeling. Bijvoorbeeld als er desinfectiemiddelen, tape, hechtmateriaal, pleisters, huidlijm of bloedproducten worden gebruikt. Vertel het altijd aan de plastisch chirurg als je weet dat je een allergie hebt. Sowieso komt dit onderwerp aan bod tijdens onze intake en veiligheidschecks.

Bloeding

Het is ongebruikelijk maar tijdens de operatie kan er (ernstige) bloeding optreden.

Risico’s en complicaties na de operatie

Aan elke chirurgische procedure zijn risico’s verbonden. Voordat je beslist of je een ingreep of behandeling wenst te ondergaan, is het van belang dat je je goed laat informeren over de daaraan verbonden risico’s. Het is tenslotte jouw eigen keuze om een ingreep of behandeling te ondergaan.

Asymmetrie

Bij de meeste mensen is het lichaam van tevoren niet exact symmetrisch. Ook na een esthetische ingreep of behandeling zal dat niet zo zijn. Na een esthetische ingreep of behandeling kan altijd asymmetrie ontstaan. Ook zwellingen kunnen voor asymmetrie zorgen.

Pijn

Afhankelijk van de ingreep kun je pijn hebben na de ingreep of behandeling. De meeste pijn is goed te verhelpen met de voorgeschreven pijnstilling. Als dit niet het geval is dien je direct contact op te nemen met MOOI kliniek.

Nabloeding

Bij elke chirurgische ingreep is er een kans op een nabloeding. Mocht een nabloeding optreden, dan kan het nodig zijn (afhankelijk van de soort behandeling /ingreep) om je nogmaals te opereren om de bloedstolsels te verwijderen en de bloeding te stoppen. Bij veel bloedverlies is het soms nodig een bloedtransfusie te geven om het verloren bloed aan te vullen. Gebruik van bloedverdunners zoals ascal/aspirine, sintrommitis, marcoumar of pijnstillers als brufen en diclofenac dien je tijdens het polibezoek aan de plastisch chirurg te melden. Ook hoge bloeddruk die niet goed onder controle is met medicatie kan tijdens of na de operatie overmatig bloeden veroorzaken. Een minder ernstige vorm is het krijgen van een blauwe plek. Deze leidt soms tot een verkleuring van de huid en is meestal tijdelijk van aard.

Blauwe plekken

Er kunnen blauwe plekken en zwellingen ontstaan na een operatie. Ook kan de huid plaatselijk verkleuren of dikker worden. In de meeste gevallen is dit niet permanent.

Zwellingen/vocht

Een zwelling na een esthetische ingreep of behandeling is meestal normaal. Dit kan afhankelijk van de ingreep een aantal weken duren.

Littekens

Alle chirurgische wonden laten littekens achter. De kwaliteit van deze littekens kan variëren ongeacht hoe de wonden gehecht zijn. Het is onmogelijk te voorspellen hoe deze littekens er uiteindelijk uitzien, ondanks zorgvuldige techniek. Littekens zijn ruim 18 maanden aan het genezen. Tijdens deze periode kunnen ze roodheid, knobbels en onregelmatigheden vertonen. Littekenvorming kan het cosmetisch resultaat negatief beïnvloeden. In sommige gevallen is een heroperatie nodig, of een andere behandeling zoals met siliconenpleisters of met injecties met ontstekingsremmers (corticosteroïden).

Opengaan wond

Een wond kan altijd opengaan. Meestal gaat dat spontaan weer dicht. Soms moet er opnieuw gehecht worden.

Infectie

Zoals bij iedere wond die ontstaat is er een kans op infectie. De kans daarop is meestal klein. Mocht een infectie optreden, dan kan de behandeling bestaan uit het geven van antibiotica of het openmaken van de wond. Pijn, koorts of een ziek gevoel kunnen duiden op een (diepe) wondinfectie.

Gevoelsveranderingen

Bepaalde lichaamsdelen kunnen minder gevoelig zijn of juist gevoeliger, zoals plekken op de huid of tepels. Dit herstelt meestal binnen enkele weken tot maanden, maar het kan ook blijvend zijn. Bij de littekens kunnen er verdoofde gebieden zijn, dit trekt deels terug maar kan ook blijvend van aard zijn.

Aanvullende waarschuwingen

Ontevreden over resultaat

Er is geen garantie op een (blijvend) goed resultaat. Er bestaat altijd een kans dat de resultaten van de ingreep of behandeling tegenvallen. In sommige gevallen kan een optimaal resultaat niet met een enkele chirurgische procedure worden verkregen. Het kan nodig zijn om aanvullende chirurgie uit te voeren, om de resultaten te verbeteren. Dit kan gepaard gaan met extra kosten voor jou.

Psychische stoornissen

Het is belangrijk dat alle patiënten die een niet-noodzakelijke medische ingreep ondergaan realistische verwachtingen hebben die gericht zijn op verbetering in plaats van op perfectie. Complicaties of minder fraaie resultaten zijn soms onvermijdelijk, vereisen soms een extra operatie en worden vaak als stressvol ervaren. Daarom verzoeken we je om voor een operatie eventuele emotionele of psychische stoornissen openlijk met de behandelend arts te bespreken. Hoewel veel mensen psychologisch voordeel hebben van de resultaten van cosmetische chirurgie, zijn de effecten op je geestelijke gezondheid niet nauwkeurig te voorspellen.

Medicijnen

Het is belangrijk om de plastisch chirurg te informeren over het gebruik van medicijnen, in het bijzonder van bloedverdunners.

Diabetes

Mensen met diabetes hebben vaker wondgenezingsproblemen of infecties. Het goed onder controle hebben en houden van de glucosespiegel voor en na de ingreep is belangrijk om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Roken en meeroken

Als je rookt heb je een groter risico op complicaties. Daarom raden we je aan om ten minste 6 weken voor je ingreep te stoppen met roken én ook daarna niet te roken. Patiënten die op het moment van een operatie roken of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op anesthesie en het herstel daarvan, met hoesten en eventueel een verhoogd bloedingrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties.

Tijdens het consult lichten wij je altijd goed voor over de mogelijke risico’s. Voor verdere informatie over risico’s en complicaties verwijzen wij ook graag naar de informatiefolders van het NVPC, tevens de bron van dit artikel.