PLASTISCH CHIRURG

Dr. Xavier Keuter

Plastische Chirurgie is een combinatie van schoonheid met functionaliteit. ’'

Over Xavier

‘Het mooie van de plastische chirurgie is dat je iemand de contouren van zijn of haar lichaam kunt teruggeven of optimaliseren. Dit in goede samenspraak met de cliënt. Daarbij is het van essentieel belang om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen van het resultaat dat verwacht mag worden. Alleen dan kan de cliënt een weloverwogen besluit samen met mij nemen en werken we toe naar een optimaal en realistisch resultaat!’

Opleiding

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en mijn opleiding tot plastisch chirurg gevolgd in Eindhoven en Maastricht. Daarnaast heb ik in 2012 in Parijs gewoond waar ik een Fellow ship heb gevolgd aan het “Institut de la Main”. Tevens heb ik op Europees niveau de volgende examens succesvol afgelegd:

  • the European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Exam; en
  • via de Europese FESSH Academy het “Diploma of the European Board of Hand Surgery”.

Aandachtsgebieden

Gezicht:

Borst

Lichaam & overige

Wetenswaardigheden

Ik ben in 2008 gepromoveerd binnen de vaatchirurgie. Thans ben ik bezig met onderzoek naar lymfeoedeem, borstprothesen en borstreconstructie middels lipofilling.

Ik ben Vice-opleider plastische chirurgie in MUMC en voorzitter van het Wond Expertise Centrum MUMC+ en keuze-onderwijs buitenland begeleiders Universiteit Maastricht.

Lid van:

  • De werkgroep DBIR (Dutch Breast Implant Registry);
  • Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC);
  • Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie;
  • Nerderlandse Vereniging voor Handchirurgie;
  • Royal Belgian Society of Plastic Surgery (RBSP);
  • Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH).

Ik spreek Nederlands, Engels en Frans.

Ga naar de bovenkant