Reactie van de NVPC op RADAR

Voor de uitzending van maandag 12 december 2022 heeft het Tv-programma RADAR aan de NVPC een aantal vragen gesteld over tot de veiligheid van borstimplantaten. De NVPC hecht eraan te onderstrepen dat de vereniging van plastisch chirurgen zich al vele jaren inspant voor de verbetering van informatie over en de veiligheid van borstprothesen(chirurgie). Dat doen we met onderzoek, richtlijnen, het implantatenregister DBIR, eerlijke en op wetenschap gebaseerde patiëntinformatie in de spreekkamer, de zogeheten chirurgische bijsluiter en via de website van de NVPC. Daarbij wordt vrouwen nadrukkelijk ook op mogelijke risico’s gewezen en komen alternatieven aan bod.

Zowel de Amerikaanse FDA, maar ook het RIVM en de IGJ zien met de huidige kennis (siliconen) borstprothesen nog steeds als veilige medische hulpmiddelen. De NVPC benadrukt nogmaals dat vrouwen die klachten ervaren van hun borstprothese(n) altijd terecht kunnen bij hun plastisch chirurg met vragen of een consult. Ook heeft de vereniging zich ingespannen voor een vergoeding door de zorgverzekeraars voor het verwijderen (explanteren) van borstimplantaten bij bijvoorbeeld BIA-ALCL of aanhoudende lichamelijke klachten waarvoor geen andere oorzaak kan worden gevonden. Verder maakt de NVPC zich hard voor een vergoeding uit de basisverzekering bij borstreconstructies met lipofilling door wetenschappelijk onderzoek, zodat er een extra alternatief voor borstprothesen beschikbaar komt voor vrouwen die een reconstructie wensen. Tot slot: het welzijn en de gezondheid van onze patiënten staat centraal bij alles wat we doen.

Onderstaand de reactie van de NVPC op vragen van RADAR:

1. Erkent de NVPC dat de veiligheid van siliconen borstimplantaten nooit overtuigend bewezen is?
Het gaat er bij het afwegen van de risico’s in de geneeskunde altijd om of deze in verhouding staan tot de voordelen van een medische interventie. Daarnaast speelt de grootte van de risico’s een rol bij de bepaling of een interventie of implantaat veilig wordt beschouwd of niet. Gebruikmakend van deze principes, beschouwen de FDA, maar ook het RIVM en de IGJ (siliconen) borstprothesen met de huidige kennis als veilige medische hulpmiddelen. Uiteraard is het wel zaak dat iedereen die borstprothesen overweegt van tevoren goede, op wetenschappelijke feiten gebaseerde informatie krijgt over zowel de voor- als nadelen van borstprothesen, inclusief de reële kans op heroperaties in de toekomst vanwege problemen, zoals ook duidelijk verwoord in onze richtlijn borstprothesechirurgie.

2. Hoe kijkt de NVPC naar de dagvaarding tegen Allergan door Bureau Clara Wichmann?
De NVPC heeft geen enkel probleem met de dagvaarding tegen Allergan door Bureau Clara Wichmann.

3. Vindt de NVPC dat Allergan schadevergoedingen zou moeten betalen aan vrouwen die deze getextureerde implantaten hebben gekregen?
Het is aan de rechterlijke macht om hierover een uitspraak te doen.

4. Hoe kijken de plastisch chirurgen naar hun eigen verantwoordelijkheid in dezen?
Het is niet duidelijk waarop u precies doelt, maar het is van groot belang dat er blijvend onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van borstprothesen. De NVPC spant zich al vele jaren aantoonbaar in voor de verbetering van informatie over en de veiligheid van borstprothesen(chirurgie) en goede, eerlijke en op wetenschap gebaseerde patiëntinformatie, de ontwikkeling van chirurgische bijsluiters, de ontwikkeling van de evidence-based richtlijn borstprothesechirurgie, het opzetten van de eerste borstprothese kwaliteitsregistratie DBIR en het stimuleren van onderzoek naar de veiligheid van borstprothesen.

M.b.t. Allergan: zodra de NVPC de wetenschap had dat er een verband zou kunnen zijn tussen borstimplantaten en het risico op BIA-ALCL, heeft de NVPC dit opgenomen in haar patiëntvoorlichting en onder de aandacht gebracht bij de Inspectie (IGJ), de media en haar leden (in december 2016).

5. Wat vindt de NVPC van de “garantieregeling” zoals die wordt aangeboden door plastisch chirurgen waarbij vrouwen Allergan gedwongen moeten ontslaan van alle aansprakelijkheid?
De NVPC is hiervan niet op de hoogte, maar distantieert zich hiervan en keurt dit – als deze handelswijze klopt – ten zeerste af.

BRON: NVPC

Geregeld zul je hier een blog vinden van onze plastisch chirurgen. Wil je automatisch een bericht krijgen bij een nieuwe blog? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Dit artikel is geschreven door:

Lees meer over:

Over MOOI kliniek

MOOI kliniek is dé privé kliniek van Limburg. Kwaliteit, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerken van onze aanpak. Bij ons vind je een eerlijk advies over natuurlijk MOOI blijven en natuurlijk MOOI ouder worden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    Plan een vrijblijvend consult

    Kies voor een kliniek waar kwaliteit en veiligheid voorop staan! Laat je altijd voorlichten door een ervaren en gekwalificeerde specialist. Opleiding, bekwaamheid en kwaliteit kun je alleen bieden met plastisch chirurgen die hun vak verstaan.